Възстановяване на ДДС от Европейския съюз за юридически лица

За нас

Ние сме много мотивиниран, сплотен екип с над 5 годишен опит. Грижим се за нашите партньор да възстановяват своето ДДС от Европейския съюз.

 

Каква е процедурата?

Етап 1

Свържете се нас за БЕЗПЛАТНА консултация!

Етап 2

Изпращате ни фактурите сканирани на имейл адрес:  office@dds-to.com 

Етап 3

Подаваме искане за възстановяване от държавата/вите и ви държим в течение на всяка стъпка от процеса.

Защо да се доверите на ЕВРОПА ВАТ КОНСУЛТ ООД за възстановяване на Вашето ДДС?

  1. Дългогодишен опит при възстановяване на ДДС от Европейския съюз
  2. Персонално отношение към всеки наш партньор и клиент
  3. Гъвкави и конкурентни цени 
  4. Непрекъснато се надграждаме и подобряваме нашите услуги и отношението ни към клиентите

Свържете се с нас: 0899 85 75 00

За кого е подходяща услугата?

Услугата е подходяща за фирми, с дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката. Също така и за фирми, без установено място на стопанска дейност в друга държава от Европейския съюз.  Подходяща е за фирми заплатили разходи, свързани с дейността на фирмата, но без възможност за самоначисляване на ДДС. Като например: горива, консумативи, пътна помощ и др.

Често задавани въпроси

а) Ако сте фирма регистрирана по ДДС в България, можете да възстановите ДДС от ЕС

б) Имате издадени фактури от фирми в  ЕС, в които са Ви начислили ДДС.

в) Начисленото ДДС се възстановява при закупени от вас стоки и/или услуги, за които вашата фирма би имало право на данъчен кредит, ако тези стоки и/или услуги са закупени на територията на Република България. 

а) Юридическото лице трябва да е регистрирано по ДДС в България, искащо възстановяване на ДДС за  закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос.

б) Юридическото лице не трябва да е извършвало доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване. Освен в случаите на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, които представляват освободени доставки с право на данъчен кредит или с нулева ставка.

в) Лицето по закон има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност за закупени от него стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната.

Вие подготвяте вашите фактури и ни ги изпращате на имейл адрес office@dds-to.com , ние ги преглеждаме, подготвяме и обработваме. Нашият екип подава искането за възстановяване до избраната държава/ви членка/и на Европейския съюз и Ви уведомяваме за всяка една стъпка от процедурата. Необходимо е само управителя на фирмата да занесе пълномощно в НАП и да ни упълномощи, като входира изпратеното му от нас заявление за упълномощаване.

Ние ГАРАНТИРАМЕ Вашето възстановяване*

*само ако са изпълнени всички процедури

Това е въпрос, който вълнува всеки собственик на бизнес. 

След като ние сме изпратили Вашето искате за възстановяване на ДДС от дадената държава от Европейския съюз. Тя връща уведомление за взетото решение за одобряване или отхвърляне за искането от вас възстановяване на сумата. Срока по закон е четири месеца от датата, на която дадената държава е получила заявлението за възстановяване.

Когато държавата-членка по възстановяване смята, че не притежава цялата необходима информация, въз основа на която да вземе решение по отношение на цялото или част от заявлението за възстановяване, тя може да поиска по електронен път допълнителна информация, по-специално от заявителя или от компетентните органи на държавата-членка по установяване, в четиримесечния срок, посоченв член 19, параграф 2. Когато допълнителната информация се иска от лице, различно от заявителя или от компетентен орган на държава-членка, молбата се подава по електронен път само ако получателят разполага с електронни средства.

Възстановяване на сумата става до 10 дни, ако заявлението Ви бъде одобрено.

При допълнителни въпроси се свържете с нас на имейл: office@dds-to.com  или на телефон 0899 85 75 00

 

Всяка фирма има право да подаде до 5 броя искания за една година, за Италия, Испания и др. вие имате право на 5 броя на година.
1-во искане – За първото тримесечие на годината (Януари-Март)
2-ро искане – За второто тримесечие на годината (Април-Юни)
3-то искане – За трето тримесечие на годината (Юли-Септември)
4-то искане – За четвъртото тримесечие на годината (Октомври-Декември)

5-то искане – Годишно искане
Всяко искане се подава до края на месеца следващ тримесечието за което се отнася. За тази година сроковете са както следва:

1-во Искане – до Края на Април
2-ро Искане – до края на Юли
3-то Искане – до края на Октомври
4-то Искане – до края на Януари

5-то Искане – до края на Септември на следващата година.

Искането по възстановяване трябва да се подаде не по-късно от 30.09 на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.
За всяко искане има минимален праг под който искането не може да бъде подадено, упоменато в условията на възстановяване на всяка държава

Съществуват различни минимални прагове на възстановяване за всяка държава членка на Европейският съюз

Лицето, което иска да възстанови ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на стоки, следва да отговаря на условията на държавата членка от която ще се възстановява ДДС. 

Когато искането за възстановяване е за срок от календарно тримесечие, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по – малка от 400 евро.

Сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по – малка от 400 евро, когато вашето искане за възстановяване е за срок от календарно тримесечие. Когато искането е за срок от една календарна година, то тогава данъка се допуска да бъде възстановен, ако сумата е равна или по-голяма от 50 евро.